O spółce

Witamy w serwisie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Goleniowie Spółka powstała w 1998 r.


Nasz przedmiot działalności to :

  • wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych
  • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych
  • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  • wykonywanie instalacji elektrycznych
  • wykonywanie instalacji centralnego ogrzewanie i wentylacji
  • wykonywanie instalacji gazowych


Prezes Zarządu
inż Magdalena Miklaszewska

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kapitał Zakładowy: 12 711 000 PLN

Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000149073

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304