Godziny pracy GTBS
Pon.
(7.30 - 15.30), Wt.-Pt. (7.00-15.00)

Osobista obsługa klienta w siedzibie spółki:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

Image

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka

Mieszkania komunalne przy ul. Mikołajczyka 35

Mieszkania komunalne przy ul. Mikołajczyka 35

Mieszkania komunalne przy ul. Mikołajczyka 35

Goleniowskie TBS Spółka z o.o. ogłasza nabory wniosków o zawarcie umów podnajmu na czas nieoznaczony dla lokali położonych przy ul. Wytwórczej w Goleniowie

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Spółki Goleniowskie TBS przy
ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie w terminie od 23.10.2023 r do 3.11.2023 r.
w godzinach pracy Spółki. Wnioski składa się w sekretariacie Spółki. 

Poprawność wypełnienia wniosku oraz wszelkie informacje w zakresie wymaganych danych, przed złożeniem wniosku można uzyskać w pok. nr 3.

Lista lokali, dla których prowadzone są nabory znajduje się pod tym linkiem

Ustawienie się na wybranym naborze (adresie lokalu) umożliwia aktywne przejście do szczegółowych informacji dotyczących lokalu, w tym powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń, położenia lokalu w budynku oraz rzutu tego lokalu.

Lista naborów zawiera opis lokalu, w tym pozwalający zidentyfikować lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wysokość miesięcznego czynszu najmu obowiązującego na dzień ogłoszenia oraz kwotę kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu.

Czynsz najmu nie zawiera opłat za media dostarczane do lokalu, które wnoszone będą na podstawie indywidualnie zawartych umów po podpisaniu umowy podnajmu lokalu.

OGÓLNE WARUNKI NABORU:

 1. Nabór prowadzony jest odrębnie dla każdego lokalu.
 2. Łączna liczba prowadzonych naborów: 60, w tym 3 prowadzone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych lub gospodarstw domowych z taką osobą
 3. Nabory 3 lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych skierowane są wyłącznie dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby bez orzeczeń o niepełnosprawności nie mogą brać udziału w naborze dla wymienionych lokali: Wytwórcza 4/2, Wytwórcza 6/2, Wytwórcza 8/2
 4. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub gospodarstwa domowe z taką osobą mogą brać udział w naborze na lokal, który nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyłącznie za ich zgodą. W takim przypadku dodatkowo konieczne jest złożenie oświadczenia, wyrażającego zgodę na zawarcie umowy na lokal mieszkalny, nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wnioskodawca składa wyłącznie jeden wniosek na jeden wybrany lokal i może w jednym czasie uczestniczyć tylko w jednym naborze.
 6. Wnioski składa się wyłącznie na obowiązującym wzorze, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów Nr 268/2023 z dnia 13 października 2023 r.
 7. Wnioski wraz z dokumentami składa się wyłącznie w języku polskim. Dodatkowe, wymagane dokumenty złożone w języku innym niż język polski składa się wraz z dołączonym tłumaczeniem takiego dokumentu na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 8. Wnioski złożone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane.
 9. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 10. Przed złożeniem wniosku, w pok. 3 w siedzibie spółki przy ul. Witosa 7 można dokonać sprawdzenia poprawność wypełnienia wniosku oraz uzyskać informacje w zakresie wymaganych danych. Sprawdzenie to nie stanowi weryfikacji i oceny wniosku, które odbywa się odrębnie po złożeniu kompletnego wniosku przez wnioskodawcę.
 11. W przypadku braków we wnioskach będą Państwo wzywani do uzupełnienia wniosku, zgodnie z zasadami określonymi we właściwej Uchwale Rady Miejskiej w Goleniowie.
 12. Za datę złożenia wniosku rozumie się datę złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku datą złożenia wniosku jest data złożenia ostatniego brakującego dokumentu wymaganego do wniosku.
 13. Kompletne wnioski będą podlegać ocenie punktowej, liczba punktów decydować będzie o kolejności umieszczenia wnioskodawcy na liście w danym naborze i ostatecznie o ewentualnym zawarciu umowy podnajmu.
 14. Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy podnajmu, odrębnie dla każdego naboru ogłoszona będzie na stronie Spółki tbs.goleniow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki Goleniowskie TBS.
 15. Umowy podnajmu zostaną zawarte z osobami, które uzyskały najwyższą pozycję na liście w danym naborze.
 16. O miejscu umieszczenia na liście decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów data złożenia wniosku, w przypadku jednakowej daty złożenia wniosku decyduje wysokość dochodu przy założeniu, że dochód niższy ma pierwszeństwo.
 17. Osoby zakwalifikowane w danym naborze, z którymi nie zostały zawarte umowy podnajmu umieszcza się na liście rezerwowej. Lista rezerwowa jest wspólna.
 18. Zawarcie umowy podnajmu będzie związane z obowiązkiem uiszczenia przed podpisaniem umowy kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu w wysokości 12 krotności czynszu najmu obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Goleniowskie TBS Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyny, bądź zmiany treści ogłoszenia o naborze jak również do zamknięcia naboru bez rozstrzygnięcia.

Formularz wniosku o podnajem lokalu wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie www.tbs.goleniow.pl oraz w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA na stronie BIP Spółki lub w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. W. Witosa 7 w Goleniowie pok. nr 3 i nr 14.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: 91 466 47 33 oraz 91 466 47 37 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółki tj. w poniedziałki w godz. 7.30-15.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00. 

SPRAWDŹ WARUNKI

mt_gallery:Wiecha już wisi, mieszkania będą pod koniec roku60 mieszkań ma być pod koniec roku do dyspozycji przyszłych lokatorów w dwóch nowych blokach, stawianych na zlecenie Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Stargardzkiej.

Inwestycja ruszyła ponad rok temu, dzisiaj na dachu jednego z budynków zamocowana została wiecha. To oznacza, że prace konstrukcyjne zostały już wykonane i można – jak informuje Zbigniew Witkowski z firmy Ebud – skupić się na wykończeniówce.

– Mamy już w 80 procentach wykonane tynki. Generalnie koncentrujemy się teraz na wykończeniach w środku i elewacji – powiedział.

W drugim, też już rozpoczętym etapie inwestycji, wybudowane przy ul. Stargardzkiej w Goleniowie mają być trzy kolejne bloki ze 120 mieszkaniami.

źródło: https://wgoleniowie.pl/lokalne/wiecha-juz-wisi-mieszkania-beda-pod-koniec-roku

ebok logo

Image

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 158

Wczoraj 246

W tym tygodniu 404

W tym miesiącu 5341

All 77032

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną Czytaj więcej…

Zrozumiałem