bip logo4

  • tel.
  • +48 91 418 28 51

Godziny pracy GTBS
Pon.
(7.30 - 15.30), Wt.-Pt. (7.00-15.00)

Osobista obsługa klienta w siedzibie spółki:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

Zawiadomienie

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. zawiadamia o terminach corocznej obowiązkowej kontroli przewodów kominowych, przeprowadzanej zgodnie z art. 62 ust. 1 c ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

Marzec 2021 r.

DATA

GODZ.

ADRES

30.03
Wtorek

9.00 – 11.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Szczecińska 5, 6, 7-9,
Jagiełły 3, 6
Mikołajczyka 23, 29, 33, 34, 39


Kwiecień 2021 r.

DATA

GODZ.

ADRES

09.04
Piątek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

Mikołajczyka 34 A, B, C, D
Mikołajczyka 26, 27

13.04
Wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Chopina 12, 12a, 12b, 12c
Konopnickiej 14, 26
Szczecińska 5, 6, 7-9,
Mikołajczyka 34 A, B, C, D
Mikołajczyka 26, 27

16.04
Piątek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

Matejki 6, 8
Niemcewicza 7, 8

20.04
Wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Ininka 1
Gniazdowo 2
Chopina 12, 12a, 12b, 12c
Konopnickiej 14, 26
Matejki 6, 8
Niemcewicza 7, 8

23.04
Piątek

9.00 – 11.00

Szarych Szeregów 13, 15

27.04
Wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Szarych Szeregów 3, 7
Szarych Szeregów 17
Szarych Szeregów 13, 15
Ininka 1
Gniazdowo 2

30.04
Piątek

9.00 – 11.00

Szarych Szeregów 9, 11

04.05
Wtorek

15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Szarych Szeregów 3, 7, 9, 11, 17
Inwalidzka 1

 

 W przypadku uzasadnionej niemożliwości udostępnienia lokalu w wyznaczonym dniu prosimy o wcześniejszy, tj. do dnia wyznaczonej kontroli – kontakt telefoniczny ze wskazaną poniżej firmą, w celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu wykonania przeglądu.

Jednocześnie informujemy, że termin wykonania przeglądu może zostać przesunięty nie więcej niż 7 dni od wyznaczonej daty wskazanej w niniejszym zawiadomieniu.
W przypadku braku dostępu do lokalu w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie konieczne będzie dokonanie kontroli na własny koszt i dostarczenie protokołu z tej kontroli do Zarządcy.
Prosimy o obowiązkową obecność osoby dorosłej.


FIRMA DOKONUJĄCA KONTROLI:
Zakład Kominiarski
Mirosław Żurawik
73-155 Węgorzyno

KONTAKT:
Mirosław Żurawik – tel. 603-974-895
Adam Misztela – tel. 605-216-932

 Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Faks: 91 418 52 18

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304